Guestbook

This is a demo guestbook. Since this guestbook is not frequently moderated, support questions, inquiries and so on should be posted in our support section instead.


Sign Guestbook   Back to UltraGuest Free Guestbook Service

Name Keith
Date 2009-09-04 06:11:02
Location
Message Prosit tal-website alkem rajta naqra tard
Sajf u live in as usual... can't explain
U milli rajt s'sissa prosit lil kulhadd u gl ax show
10q


Name Marilyn
Date 2009-09-04 06:24:03
Location
Message Proset tal live in tal birah hadt vera gost u iktar se nihu gost fil festival propja
10x tal esperjenza li tajtuni dan is sajf minhabba boscofest ha nimmisja s sajf !!! Btw nice website IL KBIR ADU ..... GEJ


Name Valentina Galdes
Date 2009-09-04 08:05:06
Location
Message Hi guys, din l ewwel sena jin boscofest imma vra esperjenza sabiha u memx dubju li nerga mmur darb ohra. Dawk li mux ed jihdu semm kunu certi li tigu tarawna fit 12 u 13. CU. Gr8 work bil website! Keep it up!


Name Josef Camilleri
Date 2009-09-04 10:11:01
Location
Message Live-in jifqa kemm dhaqna proset lil leaders kollha u bdw proset stefan keep up the good work!!


Name Stefan Bonnici
Date 2009-09-05 04:50:26
Location
Message Boscofest next weekend!!! =D

ejja halli naghlqu din l-esperjenza bl-ikbar mod possibli! heggu lil familjari, hbieb uwek biex jigu jarawna

ukoll, nixtieq nghid thanks lil dawk kollha li zaru l-website u hallew comments posittivi uwek. IMMA tajjeb ukoll li tghidu prosit lil Luca Bugelli l-leader ghax gheni hafna biex niehdu hsieb il-guestbook flimkien kif ukoll mexxa l-Facebook page tal-Boscofest! prosit my friend!

narakom


Name Peter Spiteri
Date 2009-09-08 05:26:27
Location
Message Ejja ha nifqghu kull m'hemm

Narakom


Name Owen
Date 2009-09-08 12:09:05
Location
Message leaders jilaqu lil father louis (lol ima vera) u nispera li ma jkunx iktar tan nejk mis sena lohra


Name kurt sant
Date 2009-09-09 11:18:56
Location
Message wooooooooo boscofest next weekend ejja guys ha nifqaw kullmemm drama malti farsa


Name Jurgen Gatt
Date 2009-09-14 12:27:30
Location
Message proset man boscofest faqa u proset stef tal-website


Name Marilyn Aquilina
Date 2009-09-14 07:09:39
Location
Message an unforgettable experience Summer could have never been awsome without boscofest and most of all frends 10x to all for making it so special especially fr louis :D missing u and lyl xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Name Maria
Date 2009-09-14 08:20:24
Location
Message Boscofest was great =D its over Tnx ta kollox il kulhadd .xxxxx


Name kurt sant
Date 2009-09-17 06:28:47
Location
Message grazzi ta l-esperjenza nies u missing all of d people. igri tasal ta sena ohra


Name Daniel Ellul
Date 2009-09-18 12:36:52
Location
Message Grazzi ta l-esperjenza waqt il-Boscofest. Vera hadt gost, qatt ma ninsiha din l-esperjenza. Igri tasal is-sena id-diehla.


Name Fr. Savio Vella sdb
Date 2009-11-17 04:54:03
Location
Message A fantastic initiative that deserves all the support it can get. Well done, young people! Keep up the good work and the enthusiasm. Looking forward to another edition of Boscofest.

Hope we'll have the privilege of your presence for the Pope's visit in April.

Fr.Savio
Archbishop's Delegate for Youth.


Name Stefan
Date 2009-11-17 06:16:52
Location
Message Prosit nies. veru haga sabiha li tara xi haga li bdiet bhal xi haga zghira, imma li baqet tikber u tevolvi. Hudu hsieb. Nitlob dejjem ghalikom. Ghandi memorji sbieh taghkom iz-zghazagh tal-bosco fest.
il-Buzu.


Page 3 of 4 << First 1 2 3 4